LT EN

APIE MUS:

Pagrindinė Skaitmeninių inovacijų instituto veikla - plėtoti mokslo, verslo ir viešojo sektorių bendradarbiavimą bei skatinti mokslinės veiklos rezultatų panaudojimą versle ir viešajame sektoriuje. Instituto prioritetinės veiklos kryptys:
VIZIJA:
MISIJA:
BALANSAS
VEIKLOS ATASKAITA
® ICI 2013 all rights reserved  web design  www.mdesign.lt